Almänna villkor

Vi lagrar personuppgifter enligt dataskyddsförodningen (GDPR). Detta avtal ger dig information om hur vi hanterar dina användaruppgifter.

Karlstad XC hanterar dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. De uppgifter vi lagrar behövs för att vi skall kunna tillhandahålla dig som deltagare korrekt information.

De uppgifter vi kommer att lagra i vårt register är ditt namn, telefonnummer, ditt postnummer och din epost.

Dataskyddsombud på Karlstad XC är Erik Edmark, kontakt sker via karlstadxc@oktyr.se.

När du är anmäld kan du begära ut all information vi lagrat om dig. Finner du några felaktigheter eller är i behov att förändra något skickar du förfrågan om ändring till ovansående ombud.

I och med detta avtal samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att när som helst via vårt ombud radera dina uppgifter.

Vi kommer inte på något sätt att sprida den information som samlas in till tredje part.